İnsana ve Fikirlere Saygı:

Çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza adil, dürüst, inançlara ve farklılıklara saygılı davranıyoruz.

Ar-Ge:

Eğitim, araştırma ve öğrenmeyi gelişimin merkezi olarak görüyoruz. Sektördeki gelişmeleri ve teknolojiyi yakından takip ediyor, zamanı ve imkânları; doğru ve etkin kullanarak israf etmiyoruz.

Yenilikçilik:

Güvenilir ve kaliteli üretimi amaç olarak belirlemiş yerli firma olarak ait hissettiğimiz yerde, üretici iş ortaklarımıza kaliteli hizmet verirken, kurum içinde de zorluklar karşısında yılmayan, inanıp, azmeden tüm gençlerimizin enerjisini ve çalışma azmini her zaman destekliyoruz.

blank
blank

Aidiyet:

Duyguları dikkate alıyor ancak bilimsel metotları ve objektif verileri kullanarak yerinde kararlar veriyoruz. İşleri kolaylaştırmak, hızlandırmak ve daha akılcı iş yapmak için teknolojiyi etkin kullanıyoruz.

Kurumsal Hafıza:

Kurumsal bilginin üretildiği, geliştirildiği ve kurum hafızasına kazandırıldığı bir iş modelinde süreçleri ve sistemleri kurgulamayı, yaşatmayı ve yazılı hale getirmeyi amaçlıyoruz.

Çalışma Şartları:

İş Kanunu kapsamında belirlenmiş olan yasal çalışma süreleri ve mesaileri uygulanır, ekstra çalışmalarda gönüllülük esas alınır. Ancak kanunlar çerçevesinde fazla mesai yapılır.